Het tekenonderzoek is in volle gang. Inmiddels is er een bezoek gebracht aan 4 kampeerterreinen van de NTKC, die het aandurfde de schapen voor het onderzoek op hun terreinen te laten lopen. Na aanvankelijke scepcis van de kampeerders, wisten de schapen de harten te veroveren door voorzichtig om de tenten heen te lopen en zich gewillig te laten fotograferen. Natuurlijk allemaal voor de wetenschap….

Het enthousiasme werd nog groter toen na metingen bleek dat de reductie van de tekenpopulatie spectaculair is te noemen.