Wetterskip Frieslân (waterschap Friesland) het begrazen van dijklichamen voor het verstevigen en onderhouden van de dijken en de bestrijding van de Grote Bereklauw.