Wat doen wij

Natuurlijk Beheer houdt zich bezig met het herstel en beheer van natuurgebieden en andere terreinen. Wij zijn gespecialiseerd in terreinbeheer door middel van begrazing. Tevens verkopen wij het vlees van Aberdeen Angus en Schotse Hooglanders uit eigen kudde.

Een selectie uit onze Opdrachtgevers